5 pjesnika & 5 glazbenika, 3 dana, 1 hotel

1 nastup

Glavni cilj događaja je promicanje interkulturnog dijaloga sudionika i publike sa sredstvima glazbe i poezije. Projekt se razvio iz spoznaje da tolerancija, međusobni respekt i približavanje pojedinačnih kultura jedino moguće ukoliko postoji prostor u kojemu se te kulture mogu susresti, u kojemu se mogu predstaviti i ulaziti u razgovor. Koncept događaja od umjetnika traži veliku otvorenost i pristupačnost, jer se moraju preko granice vlastite umjetnosti upustiti u rad drugih sudionika. U drugom koraku će i publika imati receptivno isto iskustvo.

Kako da dušu sputam, da se tvoje

ne takne? Kako, mimo tebe, njom

da grlim druge stvari i daljine?

Ah, rado bih da sklonim je na koje

zaboravljeno mesto usred tmine,

u neki strani, tuđi kut, u kom

neće je tvoje nijati dubine..

Al ipak sve što dodirne nas dvoje,

ko potez gudala nas spaja, koje

iz dveju struna jedan mami glas.

Na kom smo instrumentu? Ko nas satka?

I koji ovo svira? drži nas?

O, pesmo slatka.

Rainer Maria Rilke (1907)

Preveo: Branimir Živojnović